Giới thiệu

Xin chào

Tôi là 1 người yêu thích và sưu tập điện thoại cổ;

Đây là Blog cá nhân, Show bộ sưu tập điện thoại cổ mà tôi đã sở hữu;

Nơi chia sẻ đam mê cùng mọi người ngắm thưởng lãm;

Trân Trọng!